Go2War2.nl - foto

foto niet geladen

Vernielingen na het bombardement (Boerensteiger).
(Bron: B.E. Stuijts)