Poolse Leger

Inleiding

Inleiding
De Poolse Republiek (Rzeczpospolita Polska) zoals wij die nu kennen is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog met als uitgangspunt de Tweede Poolse Republiek zoals deze in 1921 was ontstaan uit de as van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Al in 1919 werden de eerste verkiezingen gehouden voor de Sejm, een volksvertegenwoordigende raad. Vanaf dat allereerste begin was het jonge land in oorlog met andere naties. Achtereenvolgens kreeg het te maken met de Pools-Oekraďense oorlog, De Pools-Sovjet oorlog, de Pools-Litouwse oorlog en grensconflicten met het eveneens nieuw ontstane Tsjechoslowakije. Pas in november 1922 kwam er wat rust in de omgeving. Het zou echter nog tot 1932 duren voordat met de Sovjet-Unie een non-agressiepact (25 juli 1932) werd gesloten. Ook met Duitsland werd op 26 januari 1934 een non-agressiepact gesloten.

Toen op 23 augustus 1939 het non-agressiepact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten, ook bekend als het Molotov-Ribbentrop Pact, werd duidelijk wat de eerdere pacten tussen Polen en die landen waard waren. Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen ("Fall Weiß") binnen; dat was het formele begin van de Tweede Wereldoorlog. Enige tijd later viel ook de Sovjet-Unie Polen binnen, hiermee haar woord houdend in het kader van de geheime afspraken binnen het Molotov-Ribbentrop Pact. Ondanks de Duitse en Sovjet-bezetting gaven de Polen zich niet over, maar vestigden zij een regering in ballingschap in Londen. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie zouden ook daar de Polen weer van zich doen spreken.

Ook het Poolse leger bleef gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog bestaan en wel op drie plaatsen. Binnen Polen als een ondergronds thuisleger (Armia Krajowa), binnen de ondergrondse “Staat” (Polskie Panstwo Podziemne), de door de Sovjets gesteunde Unie van Poolse Patriotten (Zwiazek Patriotów Polskich), met Poolse troepen in het Sovjetleger (Armia Ludowa) en de troepen van de Poolse regering in ballingschap in Londen (Polskie Siły Zbrojne).


Bronnen

- Anders W., An Army in Exile, The Story of the Second Polish Corps, 1981
- Bór-Komorowski T., Secret Army, Macmillan Company, New York, 1951
- Cynk J.B., The Polish Air Force at War: The Official History, 1943-1945, Atglen, PA: Schiffer Publishing, 1998
- Cholewczynski G.F., Poles Apart, Sarpedon Publishers, 1993
- Garlinski J., Poland in the Second World War, 1939-1945 , London, 1985
- Hillebrandt B., Partyzantka na Kielecczyznie, 1939-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1967
- Korbonski S., The Polish Underground State, Columbia University Press, 1978
- Prazmowska A.J., Britain and Poland 1939-1943 : The Betrayed Ally, Cambridge University Press, Cambridge, 1995
- Rossion A.B., Hitler Strikes Poland. Blitzkrieg, Ideology, and Atrocity , Kansas, 2003
- Vicente C.C., The Baltic in Flames: the 1939 naval campaing, SERGA, March-April 2001, 28–37
- Wieczorkiewicz P., Kampania 1939 roku , Warszawa, 2001
- Zaloga S.J., Poland 1939, The Birth of Blitzkrieg , London, 2002
- Zaloga S.J., The Polish People's Army, Osprey Publishing, Oxford, 1982
- Czesaw Grzelak, Henryk Staczyk, Stefan Zwoliski, Armia Berlinga i ymierskieg. Wojsko polskie na froncie wschodnim 1943-1945, Warszawa 2002
Versie: 15-2-2013 Artikel door: Wilco Vermeer

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/1397/Poolse-Leger.htm