Heydrich, Reinhard

Inleiding

Van leider van een inlichtingendienst, waarvan hij aanvankelijk de enige medewerker was, klom Reinhard Heydrich op tot de op één na machtigste man binnen het naziterreurapparaat. Joseph Goebbels noemde hem “de radicaalste en meest succesvolle strijder tegen staatsvijanden.” Tijdens de oorlog stond hij aan het roer van het Reichssicherheitshauptamt, waarin de veiligheids- en politiediensten waarover hij de leiding voerde, verenigd waren.

Heydrich is vooral berucht geworden door zijn grote betrokkenheid bij de totstandkoming van de Holocaust. Omdat hij na een aanslag in juni 1942 aan zijn verwondingen overleed, maakte hij de massadeportaties naar de belangrijkste vernietigingskampen niet meer mee, maar zijn rol was gedurende de periode die daaraan vooraf ging zeer belangrijk. Na de Kristallnacht zorgde hij ervoor dat de Joodse kwestie steeds radicaler werd aangepakt. Gedurende de oorlog was Heydrich degene die de Einsatzgruppen naar de Sovjet-Unie stuurde met de opdracht om Joden te executeren. Hij werkte toe naar de zogenoemde Endlösung die op de Wannsee-conferentie in januari 1942 besproken werd met de door hem uitgenodigde vertegenwoordigers van de rijksministeries.

Door zijn Arische voorkomen, zijn radicale aanpak, zijn wilskracht en prestatiedrang was Heydrich het toonbeeld van de nationaalsocialist. Hij was een workaholic die zijn werk bij de SS combineerde met sport, een vliegenierscarrière en uiteindelijk de functie van Rijksprotector van Bohemen en Moravië. Over deze persoon wiens werklust gecombineerd werd met een enorme vernietigingsdrang gaat dit artikel.


Bronnen

Boeken


Versie: 7-4-2014 Artikel door: Kevin Prenger

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/1594/Heydrich-Reinhard.htm