Torpedobootjagers van de Admiralen-klasse

Inleiding

In 1925 en 1927/28 werden bij verschillende Nederlandse werven acht nieuwe torpedobootjagers op stapel gezet, verdeeld in twee groepen, ter vervanging van de verouderde roofdierklasse torpedobootjagers. Het ontwerp van deze klasse kwam van de Britse werf Yarrow & Co te Glasgow. De prototypes van dit ontwerp waren HMS Ambuscade en HMS Amazone, twee fleet destroyers die de Britse Admiraliteit in 1924/25 liet bouwen. Met slechts kleine wijzigingen werd het ontwerp door de Koninklijke Marine overgenomen.

De eerste groep van de Admiralenklasse werd gevormd door Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Evertsen, Hr. Ms. Piet Hein en Hr. Ms. Kortenaer. De De Ruyter werd op 1 oktober 1934 omgedoopt in Hr. Ms. Van Ghent omdat de in aanbouw zijnde, lichte kruiser Hr. Ms. De Ruyter deze naam kreeg. Deze vier schepen werden in 1925 op stapel gezet bij de werven Koninklijke Mij. De Schelde (KMS) te Vlissingen en bij Burgerhout`s Scheepswerf en Machinefabriek te Rotterdam en in 1928 in dienst gesteld.

De tweede groep bestond uit Hr. Ms. Van Galen, Hr. Ms. Witte de With, Hr. Ms. Banckert en Hr. Ms. Van Nes. De kiel van deze schepen werd gelegd in de loop van 1927/28 bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam en Burgerhout`s Scheepswerf en Machinefabriek, die eveneens in de Maasstadgevestigd was. In de loop van 1929/31 werden zij in dienst gesteld. Zij waren vrijwel identiek aan de eerste groep maar hadden ťťn 7,5cm kanon minder en beschikten over vier 40mm mitrailleurs.

Er kan gerust gesproken worden van een geslaagd ontwerp. De torpedobootjagers van de Admiralenklasse waren zeer zeewaardig, wendbaar en snel. De Piet Hein haalde bij een proefvaart in Schotse wateren een snelheid van meer dan 36 knopen. Dit was meer dan 4 knopen sneller dan in het ontwerp was voorzien. Wel waren zij wat lichter bewapend dan menig buitenlandse torpedobootjager in die tijd maar zij beschikten over een uitstekende vuurleiding van Nederlandse makelij.


Bronnen

Boeken


Versie: 20-11-2012 Artikel door: Peter Kimenai

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/1906/Torpedobootjagers-van-de-Admiralen-klasse.htm