RAF-basis Downham Market

Algemeen

Inleiding

De Royal Air Force (RAF) luchtmachtbasis RAF Downham Market was tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik door RAF Bomber Command. Bomber Command voerde tijdens de Tweede Wereldoorlog vele bombardementsvluchten uit op onder andere militaire doelen en steden in Duitsland en Italië. RAF Downham Market fungeerde vanaf de opening in juli 1942 als een ondersteunende basis voor de zo’n 10 kilometer verderop liggende luchtmachtbasis RAF Marham. Dit laatstgenoemde uit de Eerste Wereldoorlog stammende vliegveld was door het toenemend aantal vliegbewegingen te klein geworden. De ondersteuning die RAF Downham Market bood bestond voornamelijk uit het fungeren als een back-up om de vaak grote stroom thuiskomende bommenwerpers veilig te laten landen. Tevens werd een squadron en de bijbehorende vliegtuigen overgeplaatst van RAF Marham naar RAF Downham Market. Twee maanden voordat het vliegveld werd opgeleverd, was de eerste landing al een feit.

Op 30 mei 1942, tijdens de bekende “1000 Bomber Raid” (Operation Millennium) op Keulen werd gebruikt gemaakt van de landingsbanen op RAF Downham Market. Vanwege de grote drukte op RAF Marham door het gelijktijdig terugkeren van de vele bommenwerpers, werden drie op RAF Marham gestationeerde bommenwerpers omgeleid naar RAF Downham Market. Dit gebeurde twee dagen later weer, tijdens de tweede “1000 Bomber Raid”, ditmaal op de stad Essen. In dit geval werden de bommenwerpers omgeleid naar RAF Downham Market omdat de landingsbanen op RAF Marham waren geblokkeerd door beschadigde bommenwerpers. Het bombardement op Keulen was feitelijk meteen de doop voor RAF Downham Market, het was de eerste keer dat er vliegbewegingen plaatsvonden op het vliegveld.

Zoals bij vele Britse luchtmachtbasissen is de naam afgeleid van het naast gelegen plaatsje Downham Market in Norfolk. Het dorp dankt zijn naam weer aan zijn marktfunctie die het al heeft sinds de middeleeuwen. RAF Downham Market werd uitgerust met betonnen start- en landingsbanen. De banen werden in september 1943 uitgebreid met Fog Investigation and Dispersal Operation (FIDO), een systeem dat er voor zorgde dat de landingsbaan beter zichtbaar was vanuit de lucht. Hierdoor voldeed het vliegveld aan de modernste eisen van die tijd.

Indeling van de luchtmachtbasis

In 1942 werd begonnen met de bouw van RAF Downham Market. De bouw was in handen van constructiebedrijf W & C French Ltd., die het vliegveld in de zomer van 1942 opleverden. Er werden in een A-vorm, drie betonnen start- en landingsbanen aangelegd. De horizontale baan, Runway A, was 1740 meter lang en liep evenwijdig aan de basis. De twee banen die diagonaal liepen, Runways B en C, waren 1280 meter ieder. Zoals eerder aangegeven werden deze banen in 1943 uitgerust met het zogenaamde FIDO-syteem. Downham Market was het tweede vliegveld dat werd uitgerust met dit systeem en bleef tot het einde van de oorlog één van de weinigen. Het systeem was in staat de mist te reduceren waardoor landende vliegtuigen beter zicht hadden op de landingsbaan. Het systeem werd aangelegd in september, waarna in oktober de eerste testen werden uitgevoerd. Enige tijd later werd het operationeel en werden in totaal tot aan het einde van de oorlog, 161 vliegtuigen op de terugweg naar Downham Market geholpen door het FIDO-systeem.

De werking van FIDO was redelijk simpel. Langs de landingsbaan werden twee buizen aangebracht die door middel van een dwarse buis aan het einde verbonden werden met elkaar. Door deze buizen werd benzine gepompt hetgeen vervolgens terecht kwam in de op de buizen aangebrachte branders. De benzine werd vervolgens ontstoken waardoor verlichte lijnen naast de landingsbanen te zien waren. De verlichting in combinatie met de weggetrokken mist door de hitte van de branders, zorgde er voor dat de landingsbaan bij erg slecht weer vanaf zo’n 1000 meter hoogte zichtbaar was. Het benzineverbruik was enorm: het verbruikte zo’n 450.000 liter per uur. Het landen met FIDO was voor velen een beangstigende beleving. De door de hitte veroorzaakte turbulentie en de mogelijkheid van lekkende brandstof uit de vaak zwaar beschadigde bommenwerpers kon uiteraard gevaarlijke situaties opleveren. Zover bekend is er op geen enkele luchtmachtbasis een ongeluk gebeurd door het gebruik van het FIDO-systeem.

Op de basis werd een aantal hangars gebouwd. Zo werden er tussen 1942 en 1943, zes hangars gebouwd van het type T2 en later één van het type B1, beide types waren rechthoekig met een puntdak. Drie van deze hangars werden gebruikt voor de opslag van Gliders (zweefvliegtuigen), die later gebruikt zouden gaan worden voor operatie Market Garden. De overige hangars dienden voor de stalling en/of reparatie van vliegtuigen. De hangars van de types T2 en B1 stonden verspreid over de luchtmachtbasis. Op het terrein waren 36 parkeerplaatsen aangelegd voor vliegtuigen, twee daarvan werden later verwijderd vanwege de bouw van de B1 hangar in de uiterste noordwestelijke hoek van het terrein. Verder bestond het vliegveld uit een aantal bijgebouwen waaronder een “bomb store”, een bunkerachtig gebouw dat werd gebruikt als bommenmagazijn. Deze bomb store lag in de uiterste noordoostelijke hoek van het terrein, op veilige afstand van de basis. Op de basis waren in totaal negen onderkomens voor het verblijf van 1719 mannen en 326 vrouwen.


Bronnen

Boeken