Verordeningenblad voor bezet Nederland 1942 I (03-01-1942)

Inleiding

In zijn verordening van 29-05-1940 maakte Seyss-Inquart bekend, dat "algemeen rechtsverbindende verordeningen worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied". Naast verordeningen, bevatten deze verordeningsbladen onder andere ook decreten, oproepen, uitvoeringsbesluiten en beschikkingen. Deze verordeningenbladen verschenen zowel in het Nederlands als in het Duits, waarbij de Duitse tekst authentiek was.

In dit artikel vindt u integraal de tekst van de eerste editie van het "Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied" uit het jaar 1942, welke gepubliceerd werd op 3 januari 1942.


Bronnen


Versie: 4-1-2012 Geplaatst door: Redactie Go2War2.nl

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/2454/Verordeningenblad-voor-bezet-Nederland-1942-I-03-01-1942.htm