Verordeningenblad voor bezet Nederland 1942 I (03-01-1942)

Verordening van den Führer (23-12-1941)

Verordening van den Führer ter bescherming van de inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front.

De inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front is een offer van het Duitsche volk voor zijn soldaten. Derhalve bepaal ik:

Hij die zich aan ingezamelde goederen of aan goederen, welke door dengene die gerechtigd is er over te beschikken voor de inzameling bestemd zijn, verrijkt of zoodanige goederen anderszins aan hun bestemming ontrekt, wordt met den dood gestraft.

Deze verordening treedt in werking met haar afkondiging door de radio. Zij geldt in het Groot-Duitsche Rijk, in het Gouvernement-Generaal en in de door de Duitsche troepen bezette gebieden.

Hoofdkwartier van den Führer, 23 December 1941.

De Führer,
get. Adolf Hitler.

De Rijksminister en Chef van de Rijkskanselarij,
get. Dr. Lammers.


Verordnung des Führers zum Schutz der Sammlung von Wintersachen für die Front.

Die Sammlung von Wintersachen für die Front ist ein Opfer des deutschen Volkes für seine Soldaten. Ich bestimme daher:

Wer sich an gesammelten oder vom Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimmten Sachen bereichert oder solche Sachen sonst ihrer Verwendung entzieht, wird mit dem Tode bestraft.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung durch Rundfunk in Kraft. Sie gilt im Grossdeutschen, im Generalgouvernement und in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten.

Führerhauptquartier, den 23. Dezember 1941.

Der Führer,
gez. Adolf Hitler

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,
gez. Dr. Lammers


Bronnen


Versie: 4-1-2012 Geplaatst door: Redactie Go2War2.nl

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/2454/Verordeningenblad-voor-bezet-Nederland-1942-I-03-01-1942.htm