Hall, Walraven van

Inleiding

"Ondersteuning is geen persoonlijke liefhebberij, doch een plicht"

(Walraven van Hall).

Walraven van Hall was een van de grootste Nederlandse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wist door inventiviteit, spitsvondigheid en hulp van anderen een financiŽle constructie in het leven te roepen, waarmee hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse illegaliteit. Het door hem opgerichte Nationaal Steunfonds (NSF) hield zich tijdens de oorlog bezig met de financiŽle verzorging van duizenden personen die werden getroffen door de Duitse bezetting, ook ondersteunde het fonds talrijke andere verzetsactiviteiten.

Behalve "bankier van het verzet" was Walraven van Hall ook een goede onderhandelaar. Hij slaagde erin om een aantal verzetsorganisaties nauwer te laten samenwerken. In dit artikel zal worden ingegaan op het veelbewogen leven van deze persoon, die zeer veel heeft betekend voor het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en die zijn illegale activiteiten met de dood moest bekopen.


Bronnen

Boeken


Versie: 17-1-2017 Artikel door: Wesley Dankers

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/2609/Hall-Walraven-van.htm