Nederlandse gemilitariseerde hulpschepen

Inleiding

Door ver doorgevoerde bezuinigingen op defensie in de jaren `20 en `30 van de vorige eeuw was de Koninklijke Marine bij lange na niet op sterkte toen voor Nederland op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog werkelijkheid werd. Maar zelfs al had de Nederlandse zeemacht wel over voldoende oorlogsschepen beschikt, om haar vastgelegde taken in oorlogstijd uit te voeren, dan had zij nog een beroep moeten doen op de koopvaardij om schepen te leveren voor vooral logistieke taken. Zelfs de Britse marine, kort voor de Tweede Wereldoorlog de grootste en belangrijkste zeemacht ter wereld, moest vanaf 1939 koopvaardijschepen vorderen of inhuren om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren.

De koopvaardijschepen die door de Koninklijke Marine gevorderd, gemilitariseerd en vervolgens in dienst werden genomen, werden allemaal als hulpschepen geclassificeerd omdat zij geen directe gevechtstaak hadden. Deze schepen konden passagiersschepen of passagiersvrachtschepen, vissersschepen, sleepboten of veerboten zijn, die ingezet werden als troepentransportschepen, logementsschepen (zie Nederlandse logementsschepen), depotschepen, werkschepen, hospitaalschepen (zie Nederlandse hospitaalschepen), maar bijvoorbeeld ook als hulpmijnenlegger (zie Nederlandse mijnenleggers). Bekende voorbeelden hiervan zijn het hospitaalschip Hr. Ms. Op ten Noort en onderzeebootmoederschip Hr. Ms. Colombia. In Nederlands Oost-Indië werden alle schepen van de Gouvernements Marine gemilitariseerd om te dienen als bewakingsvaartuigen, moederschepen voor watervliegtuigen en als bevoorradingsschepen. Deze schepen werden alle geclassificeerd als hulpschepen.

De Koninklijke Marine beschikte echter ook over schepen, die wel als oorlogsschepen werden aangemerkt en bemand waren door marinepersoneel, maar eveneens geen directe gevechtsstaak hadden. Dit waren bijvoorbeeld torpedo-inschietvaartuigen, communicatievaartuigen, opnemingsvaartuigen of opleidingsschepen. Ook deze schepen werden aangeduid als hulpschepen.


Bronnen

Boeken


Versie: 5-6-2014 Artikel door: Peter Kimenai

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/3128/Nederlandse-gemilitariseerde-hulpschepen.htm