Partizanen van Baarlo

Inleiding

Vandaag de dag is er een discussie gaande over de al dan niet slappe houding van het Nederlandse volk ten opzichte van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij moet niet worden vergeten dat er toen heel wat moed voor nodig was om je te verzetten. Zeker als je betrokken was bij het actief- niet gewapend verzet of het gewapend verzet. De Duitsers straften dit verzet namelijk hard af en veel Nederlanders hebben dit met de dood moeten bekopen.

Een bijzondere vorm van gewapend verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland was het gevangennemen van Duitse soldaten om hen bij de bevrijding over te dragen aan de geallieerden. Op enkele plaatsen in het land gebeurde dat. Bekend is dat in de Biesbosch terugtrekkende Duitse militairen gevangen werden genomen door knokploegen (KPs). Zij werden ondergebracht op twee grote schepen die verborgen lagen in het voor buitenstaanders ondoordringbare gebied. Op 5 november 1944 werden 78 krijgsgevangen overgedragen aan de geallieerden in het toen bevrijde Drimmelen.

Minder bekend, maar niet minder spectaculair, is de arrestatie van Duitse soldaten in Limburg door de KP Maas en Waal en de KP Limburg. Dit verhaal is bekend geworden als de partizanen van Baarlo en hierover gaat dit artikel.


Bronnen

Boeken


Versie: 23-5-2016 Artikel door: David Izelaar

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/2808/Partizanen-van-Baarlo.htm