Fubuki

Fubuki klasse

De Fubuki klasse

Het ontwerp van de Japanse Fubuki-klasse torpedobootjagers was zeer revolutionair en zette een nieuwe trend in het denken over dit soort schepen. Voor het eerst werd een bewapening toegepast van dubelloops 5 inch koepels op torpedobootjagers, waarbij de koepel waterdicht was en niet meer met de hand hoefde te worden gedraaid. Tot die tijd kenden de torpedobootjagers over de gehele wereld open geschutsopstellingen of koepels die aan de achterzijde open waren gelaten. Daarnaast werd voor het eerst een automatisch herlaadbare torpedolanceerinstallatie gebruikt.

Bij de indienststelling in 1928 waren het de modernste en krachtigste schepen van dit type over de gehele wereld. Het enige nadeel was een tekortkoming die voor alle Japanse schepen uit deze tijd gold. Doordat Japan zich strikt hield aan internationale verdragen, kenden de Japanse schepen uit deze tijd een vorm van overgewicht. Te veel en te zware bewapening werd ingebouwd in schepen die eigenlijk te klein waren. Een modernisering vanaf 1935 verhielp dit probleem. De romp werd toen zwaar verstevigd en extra ballast werd toegevoegd, waardoor de schepen echter wel langzamer werden en afbreuk werd gedaan aan het moderne torpedolaadsysteem. De totale waterverplaatsing steeg namelijk tot 2090 ton en hun snelheid nam af tot 34 knopen

De schepen zijn in twee groepen te verdelen op basis van hun hoofdbewapening. De eerste groep (Fubuki, Hatsuyuki, Isonami, Shinonome, Usugumo, Shirakumo, Shirayuki, Uranami en Murakumo) waren uitgerust met Model "A" geschutskoepels, waarbij een elevatie van 40 graden mogelijk was. De tweede groep (Shikinami, Ayanami, Asagiri, Amagiri, Yugiri, Sagiri, Akebono, Oboro, Ushio en Sazanami) kregen een Model "B" koepel, waarbij de elevatie maar liefst 70 graden bedroeg.

In 1933 werden de type 90 torpedo's vervangen door nieuwe zuurstof aangedreven type 93 torpedo's.
Tussen 1942 en 1943 werd het luchtafweer van de schepen drastisch uitgebreid. Alle schepen kregen de Model "B" koepels aangemeten en de "X" koepel werd vervangen door zes 25 mm luchtafweerkanonnen. Aanvullend werden acht extra 25 mm kanonnen en twee 13 mm mitrailleurs geplaatst. De reservetorpedo's werden deels verwijderd en de torpedolanceerinrichtingen kregen een pantserschild. De aanwezige mijnenveeginstallatie werd vervangen door vier dieptebommenwerpers.
In 1944 werden de overgebleven schepen nogmaals onder handen genomen. Het luchtafweergeschut werd uitgebreid tot 22 x 25 mm en 6 tot 10 x 13 mm.

Technische gegevens bij bouw:

Klasse:Fubuki
Aantal in klasse:20
Land:Japan
Type:Torpedobootjager
Waterverpl.:standaard 1680 BRT
volledig beladen 2260 BRT
Afmetingen:Lengte over alles: 118,50 meter
Breedte: 10,36 meter
Diepgang: (volledig beladen) 3,20 meter
Aandrijving:Vermogen: 50000 shp
Max. Snelheid: 38 knopen
2 schachten geschakelde turbines
4 Kanpon boilers
Bepantsering:pantsergordel 63,5 mm
dek 50,8 mm
Bewapening:

6 - 5"/50 SP of DP Model 1914 (127 mm) in drie dubbelloops koepels
2 - 13mm/76 luchtafweermitrailleurs
9 - 24" (610 mm) Torpedolanceerbuizen (3x3) met 18 - 24"(61 cm) Type 90 of 93 Model 2 torpedo's
Mijnenleg en -veeg installatie

Bemanning:197 man

Hieronder volgt een globaal overzicht van de schepen uit de Fubuki-klasse. Het is geen compleet overzicht, maar schetst een beeld van de levensloop van de betrokken schepen.

Fubuki

Kosakubu

19-06-1926

15-11-1927

10-08-1928

12-10-1942


Het schip werd toegewezen aan de 11e Divisie van het 3e Torpedobootjager eskader binnen de 1e Vloot. Dit Eskader was in december 1941 belast met de escorte van de kruisers die betrokken waren bij de invasies op Malakka, Borneo en Anambas. Op 27 januari 1942 raakte de Fubuki betrokken bij de Slag bij Endau, waarbij het mede verantwoordelijk is voor het tot zinken brengen van de HMS Thanet. In de periode daarna bleef het schip betrokken bij operaties rond Singapore, Nederland-IndiŽ en de Filippijnen. Op 1 maart van datzelfde jaar vond de zeeslag in de Sunda Straat plaats. Bij torpedoaanvallen door het eskader met onder andere de Fubuki, werden de HMAS Perth en de USS Houston (CA-30) tot zinken gebracht. Bij deze slag werd ook de Japanse kruiser Mogami zwaar beschadigd. Recentelijk nieuw onderzoek lijkt erop te wijzen dat torpedo's van de Fubuki de Mogami hebben geraakt tijdens de verwarrende slag. De rest van het jaar is de Fubuki betrokken bij diverse troepentransporten, om uiteindelijk weer actief te worden ingezet in september, bij Guadalcanal.
De Fubuki werd in de nacht van 11 op 12 oktober 1942 tijdens een vuurgevecht, in de Slag bij Kaap Esperance, met de Amerikaanse kruisers USS Boise, USS Helena, USS Salt Lake City en USS San Francisco tot zinken gebracht in de buurt van het eiland Savo.

Hatsayuki

Kosakubu

12-04-1927

29-09-1927

30-03-1929

17-07-1943

De Hatsuyuki werd bij de Fubuki ingedeeld en heeft zodanig een parallelle loopbaan. In juni 1942 werd het schip toegewezen aan de escorte voor het eskader van admiraal Yamamoto tijdens de geplande aanval op Midway. In een historisch gevecht tussen torpedobootjagers, wist de Hatsayuki, samen met de Nagara en de Shirayuki, de USS Benham (DD-397), USS Walke (DD-416) en USS Preston (DD-379) tot zinken te brengen en de USS Gwin (DD-433) zwaar te beschadigen. Op 25 februari 1943 werd het 3e Eskader heringedeeld bij de 8e Vloot.
De Hatsuyuki is op 17 juli 1943 in Toneli, Bougainville door Amerikaanse vliegtuigen tot zinken gebracht.

Isonami

Uraga

28-10-1926

24-11-1927

30-06-1928

09-04-1943

De Isonami nam, ingedeeld bij de 1e Vloot in de 19e Divisie van het 3e Eskader, als zovele van haar zusterschepen vanaf december 1941 tot april 1942 deel aan operaties ter ondersteuning van de invasies op Malakka en Nederlands-IndiŽ. Na de slag om Midway raakte het schip licht beschadigd toen het op 9 juni 1942 in aanvaring kwam met de Uranami. Hierna bracht het schip enige tijd door in Yokosuka voor reparaties. Vervolgens werd het schip toegewezen als escorte voor de Junyo en Hiyo vanuit haar basis in Truk. Op 25 februari 1943 werd de 19e Divisie overgeheveld naar de 1e Oppervlakte Escort Divisie van de Zuid-Westelijke Vloot. Tijdens een escorte van Surabaya naar Ambon werd het schip aangevallen en op 9 april 1943 werd de Isonami door de USS Tautog in de buurt van Borneo tot zinken gebracht.

Shinonome

Sasebo

12-08-1926

26-11-1927

25-07-1928

18-12-1941

De Shinonome maakte deel uit van het 3e Eskader, 12e Torpedobootjager Divisie binnen de 1e Vloot en is dus betrokken geweest bij de landingen op Malakka begin december 1941. Op 18 december 1941 liep het schip op een mijn nabij Miri, Borneo en zonk. Er is nog geen zekerheid of een mijn wel de oorzaak was van het zinken van de Shinonome. Archieven geven aan dat het schip op het moment van zinken ook werd aangevallen met torpedo's door de Nederlandse Dornier Do 24 vliegboot X-32. Er is echter geen aantoonbaar bewijs dat deze ook verantwoordelijk is voor het tot zinken brengen van de jager.

Usugumo

Ishikawajima

21-10-1926

26-12-1927

26-02-1928

07-07-1944

Op 15 augustus 1941 liep de Usugumo op een mijn in de buurt van de Chinese kust. Hierdoor lag het schip in reparatie tot 20 juli 1942. Hierna werd ze toegewezen aan de 5e Vloot. Het operatiegebied van de Usugumo werd hierdoor het noordelijk deel van de Japanse verdediging. Op 1 april 1943 werd de Usugumo definitief ingedeeld bij het 1e Eskader van de 9e torpedobootjager Divisie binnen de 5e Vloot. Tijdens een aanval door de USS Skate werd de Usugumo op 7 juli 1944 tot zinken gebracht in de Zee van Ochotsk nabij Atsukeshi.

Shirakumo

Fujinagata

27-10-1926

27-12-1927

28-07-1928

16-03-1944

De Shirakumo maakte deel uit van de 1e Vloot en werd ingedeeld bij het 3e Eskader en de 12e Torpedobootjager Divisie. Hierdoor was het schip direkt betrokken bij de landingen op Malakka en Borneo in december 1941, de invasie van Java en de Slag in de Sunda Straat. Na de opheffing van de 12e Divisie werd het schip heringedeeld bij de 20e Divisie waarmee het vanaf maart 1942 opereerde in de zuidelijke Pacific. Vanaf 1 april 1943 werd de Shirakumo overgeheveld naar de 5e Vloot in het Noorden voor operaties binnen de 9e Divisie van het 1e Torpedobootjager Eskader. Tijdens een patrouille kwam het schip op 6 juni 1943 in aanvaring met de Numakaze en werd het licht beschadigd. Vanaf dat moment voer het schip escorte- en patrouille-acties vanuit Ominato. Tijdens een patrouille op 16 maart 1944 werd het schip tot zinken gebracht nabij Hokkaido door de USS Tautog.

Shirayuki

Yokohama

19-03-1927

20-03-1928

18-12-1928

02/03-03-1943

Ook de Shirayuki kwam bij de 11e Divisie, 3e Eskader van de 1e Vloot. Hierdoor heeft het schip eenzelfde geschiedenis als de Fubuki, behalve het ongeval met de Mogami. Het schip kreeg een langer leven toebedeeld dan haar zuster en was zo van 12 tot 15 november 1942 betrokken bij de grote zeeslagen nabij Guadalcanal. In een historisch gevecht tussen torpedobootjagers, wist de Shirayuki, samen met de Nagara, de USS Benham (DD-397), USS Walke (DD-416) en USS Preston (DD-379) tot zinken te brengen en de USS Gwin (DD-433) zwaar te beschadigen. Na reparaties in Japan, werd het schip weer teruggestuurd naar de zuidelijke Pacific, alwaar de gevechten in februari 1943 nog steeds voortwoedden.
Op 25 februari werd het gehele 3e Torpedobootjager Eskader overgeplaatst naar de 8e Vloot en is tussen 1 en 3 maart betrokken bij de Slag in de Bismarck Zee.
Tijdens een luchtaanval in de Bismarck Zee werd de Shirayuki in de nacht van 2 op 3 maart 1943 tot zinken gebracht.

Uranami

Sasebo

28-04-1927

29-11-1928

30-06-1929

26-10-1944

De Uranami nam, ingedeeld bij de 1e Vloot in de 19e Divisie van het 3e Eskader, als zovele van haar zusterschepen vanaf december 1941 tot april 1942 deel aan operaties ter ondersteuning van de invasies op Malakka en Nederlands-IndiŽ. Op 19 december 1941 bracht het de al beschadigde Nederlandse onderzeeŽr HrMs O-20 tot zinken. Op[ 9 juni 1942 raakte het schip licht beschadigd bij een aanvaring met de Isonami. Van september tot en met november van dat jaar opereerde de Uranami in de buurt van Guadalcanal en fungeerde als vlaggeschip voor de comandant van het 3e Torpedobooteskader. Op 25 februari 1943 werd de 19e Divisie overgeheveld naar de 1e Oppervlakte Escort Divisie van de Zuid-Westelijke Vloot. 20 September van datzelfde jaar werd de 19e Divisie toegevoegd als escorte aan de 16e Kruiserdivisie.
De Uranami werd op 26 oktober 1944, tijdens de Slag bij Leyte, getroffen door bommen afkomstig van vliegtuigen van Amerikaanse vliegdekschepen. Het schip zonk hierna in de Straat van San Bernardino, nabij Panay.

Murakumo

Fujinagata

25-04-1927

27-09-1927

10-05-1929

12-11-1942

De Murakumo werd ingedeeld bij het 3e Eskader van de 12e Torpedobootjagerdivisie binnen de 1e Vloot. Tussen 4 en 11 december 1941 werd dit eskader ingezet bij de landingen bij Khota Bharu op Malakka. Nadat de Sagiri tot zinken was gebracht door de Nederlandse onderzeeboot HrMs K-16, wist de Murakumo deze onderzeeboot op 24 december met dieptebommen tot zinken te brengen. Op 1 maart 1942 was het schip betrokken in de Slag in de Sunda Straat. In een hierop volgend gevecht wisten de Murakumo en de Shirakumo de Nederlandse torpedobootjager HrMs Evertsen te doen stranden bij Sebuku Besar. Hierna werd de 12e Divisie opgeheven en ondergebracht bij het 3e Eskader van de 11e Divisie. Ook de Murakumo was als escorte betrokken bij de Slag om Midway.
Het schip werd zwaar beschadigd op 12 oktober 1942 tijdens de Slag bij Kaap Esperance. De Murakumo bleek niet te herstellen en is op 12 november 1942 gesloopt.

Shikinami

Kosakubu

06-07-1928

22-06-1929

24-12-1929

12-09-1944

De Shikinami was ook ingedeeld bij de 19e Divisie in het 3e Eskader van de 1e Vloot en nam dus ook deel aan de operaties bij Malakka en Nederlands-IndiŽ. Het schip assisteerde bij het tot zinken brengen van de USS Houston (CA-30) op 1 maart 1942 tijdens de Slag in de Sunda Straat door de definitieve torpedo af te vuren. Na de operaties rond Guadalcanal werd Truk de basis van de 19e Divisie en werden vele escortes en patrouilles uitgevoerd. Op 25 februari 1943 werd het schip met de Divisie overgeheveld naar de 1e Oppervlakte Escorte Divisie van de Zuid-Westelijke vloot om op 20 september weer te worden overgeheveld naar de 16e Kruiserdivisie. De Shikinami fungeerde hier zelfs als vlaggeschip voor de divisie.
Tijdens een strooptocht van de Amerikaanse onderzeeboot USS Growler in de buurt van Hong Kong stuitte het op de Shikinami terwijl deze konvooi HI-72 escotreerde en viel deze aan. De Shikinami werd hierbij tot zinken gebracht.

Ayanami

Fujinagata

20-01-1928

05-10-1929

30-04-1930

15-11-1942

Ook de Ayanami vormde deel van de 19e Divisie in het 3e Eskader van de 1e Vloot en assisteerde op 19 december 1941 de Uranami bij het tot zinken brengen van de Nederlandse onderzeeŽr HrMs O-20. Het schip nam deel aan de invasies van Sumatra, Java en de operaties bij Guadalcanal.
Tijdens de Slag om Guadalcanal werd de Ayanami op 15 november 1942 tot zinken gebracht door de USS Washington.

Asagiri

Sasebo

12-12-1928

18-11-1929

30-06-1930

28-08-1942

De Asagiri maakte deel uit van de 20e Torpedobootjagerdivisie in het 3e Eskader van de 1e Vloot en werd hiermee ingezet bij de operaties rond Malakka, Nederlands-IndiŽ en de Filippijnen. Op 27 januari 1942 was het betrokken bij het tot zinken brengen van de HMS Thanet tijdens de Slag bij Endau. Na operaties in de Indische Oceaan, werd de divisie naar Guadalcanal gedirigeerd.
Op 28 augustus 1942 werd de Asagiri aangevallen door Amerikaanse marinevliegtuigen, nabij Savo. Bij deze aanval werd het schip tot zinken gebracht.

Amagiri

Ishikawajima

28-11-1928

27-02-1930

10-11-1930

23-04-1944

Ook de Amagiri maakte deel uit van de 20e Divisie, 3e Eskader van de 1e Vloot. Na de invasies van Malakka en Sumatra nam het schip deel aan operaties in de Indische Oceaan. Ten tijde van de slag om Midway vormde het schip een escorte voor de invasievloot op weg naar de Aleoeten. In augustus en september 1942 werd de Divisie ingezet rond Guadalcanal en toegevoegd aan de 8e Vloot. Samen met de Yugiri werd de Amagiri ingedeeld bij de 11e Divisie van het 3e Eskader. Op 5 en 6 juli 1943 nam het schip deel aan de Slag in de Kula Golf met een Amerikaanse kruisereenheid. De Amagiri werd hierbij licht beschadigd. Op 7 december kwam het na een manoeuvre in aanvaring met de Akikaze en werd wederom beschadigd. Eind maart 1944 werd de Amagiri ingedeeld bij de 16e Kruiserdivisie. Tijdens het escorteren van de Aobe liep het schip op 23 april 1944 in de Straat van Makassar op een mijn en zonk.

Yugiri

Kosakubu

01-04-1929

12-05-1930

03-12-1930

25-11-1943

De Yugiri heeft een parallelle geschiedenis als de Asagiri doordat beide bij de 20e Divisie waren ingedeeld. Op 1 oktober 1942 werd de Divisie buiten dienst gesteld en de schepen in reserve gehouden. Na reparaties werden de overgebleven schepen van de 20e Divisie toegewezen aan de 8e Vloot opererend vanuit Kure en rond Rabaul. Op 25 februari 1943 werd de Yugiri toegewezen aan de 11e Divisie, 3e Eskader van deze 8e Vloot. Op 16 mei werd het schip getorpedeerd door de USS Grayback (SS-208) en zwaar beschadigd naar Rabaul gesleept. Na dokreparaties in Kure kwam het in november 1943 weer in de vaart.
Tijdens een gevecht met de USS Ausburne, USS Claxton en USS Dyson bij de Slag bij Kaap St. George werd de Yugiri zodanig beschadigd dat het later die dag zonk.

Sagiri

Uraga

28-03-1929

23-12-1929

31-01-1931

24-12-1941


Als deel van de 20e Divisie maakt ook de Sagiri de invasie op Malakka mee. Tijdens de invasie op Borneo werd het schip aangevallen door de Nederlandse onderzeeboot HrMs K.16. De Sagiri zonk op 24 december 1942 ten gevolge van deze aanval in de buurt van Sarawak, Borneo.

Akebono

Fujinagata

25-10-1929

07-11-1930

31-07-1931

13-11-1944

De Akebono werd toegewezen aan de 7e Torpedobootjager Divisie van de 1e Vliedekschip Divisie binnen de 1e Vliegdekvloot. Gedurende de eerste maanden van 1942 maakte het schip deel uit van de escorte van de vliegdekschepen Hiryu en Soryu waarbij het op 1 maart betrokken was bij het tot zinken brengen van de HMS Exeter, HMS Encounter en de USS Pope (DD-225). Na 10 april 1942 was de 7e Divisie toegevoegd aan het 10e Eskader binnen de 1e Vloot en nam in mei van dat jaar deel aan de Slag in de Koraalzee. Vanaf 14 juli werd de 7e Divisie echter ondergebracht bij de Gecombineerde Vloot en escorteerde de Yamato en de Tayo tijdens de Slag om de Oostelijke Solomon-eilanden. Tot aan januari 1944 vormde de Akebono de vaste escorte voor de Unyo totadat de 7e Divisie werd overgeplaatst naar het 1e Eskader van de 5e Vloot. Vanaf 24 oktober nam het schip deel aan de escorte van admiraal Shima's aanvalsvloot voor de Slag in de Surigao Straat. De Akebono moest hier uiteindelijk de Mogami tot zinken brengen die te zwaar beschadigd was om te redden. Op 5 november werd het schip in Manilla zwaar beschadigd en naar de Baai van Manilla gesleept.
Op 13 november 1944 brachten Amerikaanse marinevliegtuigen de Akebono tot zinken in de Baai van Manilla.

Oboro

Sasebo

29-11-1929

08-11-1930

31-10-1931

26-10-1942

De Oboro maakte deel uit van de 5e Vliegdekschip Divisie van de 1e Vloot in december 1941 en nam deel aan de invasievloot voor Guam. Na de akties bij Guam opereerde het schip vanuit Yokosuka, waarbij vele escortes werden uitgevoerd.
Amerikaanse vliegtuigen brachten het schip tot zinken tijdens een aanval op 16 oktober 1942, in de buurt van Kiska.

Ushio

Uraga

24-12-1929

17-11-1930

14-11-1931

onbekend

Tot aan het tot zinken brengen van de Sazanami opereerde de Ushio als haar schaduw en was bij dezelfde operaties betrokken. Bij dezelfde luchtaanval, waarbij op 14 januari 1944 de Sazanami tot zinken werd gebracht, werd ook de Ushio zwaar beschadigd en ging het in Singapore het dok in voor reparaties. Een maand later was het schip alweer gerepareerd en werd het ondergebracht bij het 2e Eskader van de 2e Vloot.
Zwaar beschadigd door een Amerikaanse luchtaanval, werd het schip in november 1944 voor reparaties naar Yokosuka gesleept. De Ushio is hier nooit gerepareerd. Het is onbekend wat er daarna met het schip is gebeurd.

Sazanami

Kosakubu

21-02-1930

06-06-1931

19-05-1932

14-01-1944

De Sazanami werd toegewezen aan de 7e Torpedobootjager Divisie van de 1e Vliedekschip Divisie binnen de 1e Vliegdekvloot. Op 27 en 28 februari 1942 was het schip betrokken bij de Slag in de Java Zee en wist het de USS Perch (SS-176) met dieptebommen te beschadigen. Na 10 april 1942 was de 7e Divisie toegevoegd aan het 10e Eskader binnen de 1e Vloot en nam in mei van dat jaar deel aan de Slag in de Koraalzee. Vanaf 14 juli werd de 7e Divisie echter ondergebracht bij de Gecombineerde Vloot en escorteerde de Yamato en de Tayo tijdens de Slag om de Oostelijke Solomon-eilanden. Hierna vormde het schip met de Akebono het vaste escorte voor de Unyo>. Vanaf augustus 1943 fungeerde de Sazanami als vlaggenschip voor het 3e Eskader van de Gecombineerde Vloot. Vanaf januari 1944 werd de 7e Divisie en dus ook de Sazanami toegevoegd aan het 1e Eskader van de 5e Vloot.
De Sazanami werd op 14 januari 1944 tot zinken gebracht door de USS Albacore, nabij Yap.


Bronnen

- Nihon Kaigun , Website
- Battleships, Carriers and all other Warships, Website
- Preston, A. e.a., Jane's Fighting Ships of World War II, 1945 edition, Random House Group Ltd., 1989
Versie: 13-4-2011 Artikel door: Wilco Vermeer

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/403/Fubuki.htm