Duitse 3. Gebirgs-Division

Duitse 3. Gebirgs-Division

Inleiding
De 3. Gebirgs-Division was één van de divisies die na de inlijving van Oostenrijk werd geformeerd uit voormalige Oostenrijkse eenheden. De divisie maakte furore in Narvik tijdens de invasie van Noorwegen.

Bevelhebbers:


Generalleutnant Eduard Dietl
(1 april 1938)

Generalleutnant Julius Ringel
(14 juni 1940)

Generalleutnant Hans Kreysing
(23 oktober 1940)

Oberst Hans Mönch
(8 augustus 1943)

Generalleutnant Egbert Picker
(10 augustus 1943)

Generalmajor Siegfried Rasp
(26 augustus 1943)

Generalleutnant Egbert Picker
(10 september 1943)

Generalleutnant August Wittmann
(29 september 1943)

Generalleutnant Paul Klatt
(3 juli 1944 - 8 mei 1945)

Bekende Feldpostnummers stafeenheden:
Stab:
01696 (tot 1939)
00209 (vanaf 1939)
Feldgendarmerie-Trupp 68:
37000
Kradmeldezug 68:
00209A (1939 - 1940)
Divisions-Kartenstelle 68:
00209B (1939 - 1940)
Bewachungs-Kompanie:
31459P (1942 - april 1944)

Geschiedenis
De 3. Gebirgs-Division werd op 1 april 1938 geformeerd te Graz vanuit de voormalige Oostenrijkse 5. Division en 7. Division binnen Wehrkreis XVIII. De eenheid werd voor het eerst operationeel ingezet tijdens de campagne in Polen in september 1939. Vanaf oktober 1939 was de divisie in het Eifelgebied gelegerd en werd het gebruikt ter voorbereiding van de aankomende operatie in Noorwegen, Weserübung-Nord. Tijdens deze voorbereiding werd een deel van het Gebirgsjäger-Regiment 139 gebruikt ter formatie van het Gebirgsjäger-Regiment 141, bestemd voor de nieuw te formeren 6. Gebirgs-Division.

De 3. Gebirgs-Division werd vervolgens ingezet in Noorwegen, waarbij het deelnam aan de strijd bij Oslo, Trondheim en Narvik. Op 1 mei 1940 werden de Aufklärungs-Abteilung 112 en de III. Abteilung, / Artillerie-Regiment 112 afgestaan aan de 6. Gebirgs-Division. Na de strijd in Noorwegen, bleef de divisie hier nog enige tijd als bezettingsmacht en werd op 10 november 1940 het Radfahr-Bataillon 68 nieuw geformeerd. Vanaf 1940 ontving de divisie een nieuw kenteken met daarop de herinnering aan haar deelname aan de gevechten rond Narvik in 1940.

Voor de strijd tegen de Sovjet-Unie, werd de divisie in juni 1941 naar FInland overgebracht. Vervolgens volgde in januari 1942 een verplaatsing naar de Truppenübungsplatz Grafenwöhr voor herstel en aanvulling. Hierbij was het Gebirgsjäger-Regiment 139 en de I. Abteilung / Artillerie-Regiment 112 in Finland achtergebleven met het doel een versterkt Gebirgsjäger-Regiment 139 te formeren.
Te Grafenwöhr werden het Radfahr-Bataillon 68 en de Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 48 afgestaan aan de 5. Gebirgs-Division en ontving de divisie hiervoor de Radfahr-Abteilung 95 en de Panzerjäger-Abteilung 95. Het Gebirgs-Artillerie-Regiment 112 werd op sterkte gebracht en het Gebirgsjäger-Regiment 144 nieuw opgebouwd.

Na een korte periode als bezettingsmacht in Noorwegen, rond Lillehammer vanaf april 1942, werd de divisie eind 1942 weer ingezet aan het Oostfront. Hier werd in april 1943 het Gebirgs-Artillerie-Regiment 112 bij Woroschilovgrad uitgebreid met een IV. Abteilung. In 1944 werd de Aufklärungs-Abteilung 95 uit het verband van de divisie gehaald en werd vanuit het Aufklärungs-Schwadron 83 een Aufklärungs-Abteilung 83 geformeerd.

Voor vervanging en opleidingen werd het Gebirgsjäger-Ersatz-Bataillon 138 gebruikt, dat op 24 februari 1940 werd hernoemd tot Gebirgsjäger-Ersatz-Bataillon I./138. Op 1 juni 1944 werd deze wederom hernoemd tot Gebirgsjäger-Ersatz-Bataillon 138.

Samenstelling 3. Gebirgs-Division

Samenstelling 1939:


Gebirgsjäger-Regiment 138

Gebirgsjäger-Regiment 139

Gebirgs-Artillerie-Regiment 112

Gebirgs-Pionier-Bataillon 83

Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 68

Aufklärungs-Abteilung 12

Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 48

Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68

Gebirgs-Divisions-Nachschubführer 68

Sanitätsdienste 68

Verwaltungsdienste 68

Gebirgs-Träger-Bataillon 68

Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

Samenstelling 1942:


Gebirgsjäger-Regiment 138

Gebirgsjäger-Regiment 144

Gebirgs-Artillerie-Regiment 112

Radfahr-Abteilung 95

Gebirgs-Pionier-Bataillon 83

Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95

Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68

Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 68

Sanitätsdienste 68

Verwaltungsdienste 68

Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

Samenstelling eind 1944:


Gebirgsjäger-Regiment 138

Gebirgsjäger-Regiment 144

Gebirgs-Artillerie-Regiment 112

Aufklärungs-Abteilung 83

Gebirgs-Pionier-Bataillon 83

Feldersatz-Bataillon 112

Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95

Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68

Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 68

Sanitätsdienste 68

Verwaltungsdienste 68

Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

Het einde
In 1945 trok de divisie zich via Slowakije terug via de dalen van de Gran en Waag tot de Jablunka Pas naat Tsjechië. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gaf de divisie zich over aan Sovjet troepen in de omgeving van Havlickuv-Brod.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de 3. Gebirgs-Division ingedeeld bij:

september 1939:
XVIII. Armeekorps
oktober 1939:
6. Armee
december 1939:
16. Armee
maart 1940:
XXI. Armeekorps
september 1940:
Gebirgskorps Norwegen
december 1941:
Armee Norwegen
januari 1942:
Truppenübungsplatz Grafenwöhr
september 1942:
Armee Norwegen
oktober 1942:
11. Armee
november 1942:
II. Luftwaffen-Feldkorps
december 1942:
Heeresgruppe Don
januari 1943:
Armee Fretter-Pico
maart 1943:
XXX. Armeekorps
april 1943:
Armeekorps Mieth
juni 1943:
IV. Armeekorps
maart 1944:
XXIX. Armeekorps
april 1944:
XXX. Armeekorps
juni 1944:
XVII. Armeekorps
oktober 1944:
IX. ungarisches Armeekorps
november 1944:
XXIX. Armeekorps
januari 1945:
XVII. Armeekorps
februari 1945:
XXXXIX. Armeekorps


Bronnen


Versie: 25-3-2015 Artikel door: Wilco Vermeer

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/4376/Duitse-3-Gebirgs-Division.htm