Internationaal Militair Tribunaal (IMT) Neurenberg

Inleiding

"Het proces dat aanstonds zal beginnen, is uniek in de geschiedenis van de rechtspraak over de gehele wereld en het is van het grootste belang voor miljoenen mensen op de gehele aardbodem. Om deze reden komt tot iedereen die op een of andere wijze aan dit proces deelneemt, de plechtige verantwoordelijkheid te rusten om zijn plicht te doen zonder iemand naar de ogen te zien overeenkomstig de heilige beginselen van wet en gerechtigheid."

Deze woorden sprak Lord Justice Sir Geoffrey Lawrence, de president van het Internationaal Militair Tribunaal (IMT) van Neurenberg, in zijn openingswoord. Op 20 november 1945 begon in Neurenberg iets wat nog nooit eerder was vertoond in de geschiedenis, een internationaal proces tegen oorlogsmisdadigers. Vanaf die datum stonden de belangrijkste, nog levende, nazi-kopstukken voor het gerecht. De rechtszaak domineerde maandenlang de internationale pers en droeg bij aan de algemene bekendwording van de misdaden die hadden plaatsgevonden in naam van het Derde Rijk. Het proces was en is echter niet onomstreden. Sommigen verwierpen het idee, omdat het in strijd zou zijn met het internationale recht en het legaliteitsbeginsel (geen straf zonder wet). Anderen betoogden dat deze mensen simpelweg terecht gesteld moesten worden. In dit artikel zal het proces van Neurenberg worden beschreven en zal worden ingegaan op de implicaties ervan voor het internationaal recht.

Voor de vertalingen van de verhoren, slotverklaringen en de vonnissen van alle verdachten, zie: processtukken proces van Neurenberg.


Bronnen

Boeken


Versie: 26-4-2018 Artikel door: Wesley Dankers

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/4901/Internationaal-Militair-Tribunaal-IMT-Neurenberg.htm