Maduro, George

Jeugd en studietijd

George Maduro was een Nederlandse student die zich tijdens de meidagen van 1940, als reserveofficier bij de huzaren, onderscheidde door de herovering van villa Dorrepaal in Leidschendam, waardoor de Duitse parachutisten vanuit die kant Den Haag niet konden innemen. Na de Nederlandse overgave ging hij bij het verzet. Bij een vluchtpoging naar Groot-Brittannië via Spanje werd hij verraden en kwam uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau terecht, waar hij op 8 februari 1945, als gevolg van vlektyfus, overleed. Postuum werd hem de Militaire Willems-Orde 4e klasse toegekend voor zijn bijzondere prestatie tijdens de meidagen van 1940.

 

Op 15 juli 1916 werd George Maduro geboren in Willemstad, Curaçao, als zoon van Joshua en Rebecca Maduro. De familie was van Sefardisch-Joodse afkomst, wat betekent dat zij afstammelingen waren van joden die in de vijftiende eeuw door de Spanjaarden waren verdreven van het Iberische schiereiland. Hij was de enige zoon. Later kregen de ouders nog een dochter, Sybil. Vanaf jonge leeftijd was al duidelijk dat de kleine George een leidinggevende functie binnen het familiebedrijf, Maduro & Sons, zou krijgen. Dit bedrijf had vertakkingen in bankierszaken en in de scheepvaart. Op tienjarige leeftijd vertrok George, met zijn ouders en zusje Sybil, naar Nederland waar zijn opleiding moest plaatsvinden. Zijn ouders konden echter niet wennen aan het Nederlandse klimaat en de cultuur, waardoor zij naar Parijs vertrokken. George werd met zijn zusje bij pleegouders ondergebracht in Den Haag.

Na het doorlopen van zijn middelbareschooltijd begon Maduro in 1934 aan de studie Rechten in Leiden en sloot zich aan bij de studentenvereniging Minerva. Bij de ontgroening wist hij zich al te onderscheiden door zijn onverzettelijkheid, waarmee hij de achting van zijn medestudenten verdiende. In een brief aan zijn ouders beschreef hij een voorval, waarbij een ouderejaars hem lastig viel: ‘Ik vertikte het mijn hemd uit te trekken. Baron Panthaleon van Eck greep mij beet en zei: "Vooruit, doe het of ik trek het in stukken." Ik zei: "Ik doe het niet af; probeer het dan maar er af te scheuren." Toen hij dat probeerde, verweerde ik me uit alle macht. Toen hij dat merkte liet hij mij gaan.’ Later sloeg hij als eerste van de 103 aspirant-leden een ouderejaars die hem treiterde. Een gewaagde actie, want hij nam een groot risico. Gelukkig pakte het goed uit, want zelfs de sterkste jongens van het corps waren onder de indruk van wat hij gedaan had. Dit zorgde ervoor dat hij het op andere avonden minder zwaar had. Zo werd hij op een latere avond een uur achter een scherm apart gezet en kon zo even bijkomen tijdens de ontgroening.

Nadat Maduro zijn kandidaatsexamen gehaald had in 1936, werd de studie kort stop gezet. Maduro was namelijk opgeroepen voor de dienstplicht en zou opgeleid worden tot reserveofficier. Hij kwam terecht bij de cavalerie en kreeg in Amersfoort zijn opleiding. Hier leerde hij verschillende mensen kennen, waaronder Oncko Wttewaall van Stoetwegen. Oncko en George raakten tijdens hun opleiding bevriend en Oncko was zijn beste vriend tijdens de oorlog. Nadat hij een jaar in dienst was geweest, ging hij verder met de studie.

Opnieuw wist Maduro de achting van zijn medestudenten te krijgen door een gewaagde stunt uit te halen. In 1938 was het pantserdekschip Hr. MS. Gelderland teruggekeerd in de haven van Rotterdam. Aan boord hadden ze de 'Loden Verrader' (ook Looden Verrader) meegenomen, een boegbeeld in de vorm van een dame. Dit was afkomstig van een ontploft schip in Curaçao en was eigendom van de familie Maduro. Het boegbeeld werd regelmatig als grap ‘gejat’ en weer teruggegeven door de Nederlandse marine. Zo ook door de bemanning van het pantserdekschip Hr. Ms. Gelderland. Samen met drie medestudenten roeide hij in een bootje naar het schip. ‘We hadden touwen met enterhaken eraan meegenomen, maar dat was niet nodig, want achter de Gelderland lag een kleine sloep en langs dat touw ben ik naar boven geklommen,’ schreef hij zijn ouders. Aan boord werd hij ontdekt. ‘Ik wilde eigenlijk net doen of ik bij het schip hoorde en toen de schildwacht mij toeriep: "Burger of matroos?" riep ik terug: "Matroos natuurlijk en hou nou je kop." Hoewel hij uiteindelijk toch gepakt werd, was het noemen van zijn naam genoeg voor de onderofficier om te verklaren waarom Maduro aan boord was. De opzet was misschien niet geslaagd, maar Maduro werd er wel bekend mee in Nederland. Kranten schreven zelfs over zijn stunt.


Bronnen

Boeken


Versie: 25-11-2018 Artikel door: Samuel de Korte

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/5095/Maduro-George.htm