<<< Terug
 
Go2War2 WO II Quiz nr 47
 
De vragen met de juiste antwoorden:
 
1. Welk schip is hieronder te zien?
 
  - Antwoord: Bismarck
  - Uitleg: De Bismarck was een Duits slagschip dat in 1939 te water werd gelaten en in de Tweede Wereldoorlog legendarisch werd. De naam Bismarck is van de vroegere Duitse kanselier Otto van Bismarck. Op 27 mei 1941 werd het schip door de Britten tot zinken gebracht.
 
2. Wat was de naam van de man die operatie Grouse leidde in Noorwegen?
  - Antwoord: Jens-Anton Poulsson
  - Uitleg: Grouse was de naam van de geheime SOE-operatie, uitgevoerd door vier Noorse commando's, bestaande uit verkenningen en voorbereiding voor de latere sabotageactie (Operation Freshman) tegen de Norsk Hydro zwaarwaterfabriek te Vermork in Noorwegen op 19 oktober 1942. De missie werd aangevoerd door de Noorse verzetsman Jens-Anton Poulsson. Hij diende als 2de luitenant in de "Norwegian Independent Company 1" tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij en de andere leden van het team (Arne Kjelstrup, Knut Haugland en Claus Helberg) landden op 18 oktober 1942 met parachutes met op Noors grondgebied.
 
3. Dit opperhoofd heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog de titel van oorlogsleider van zijn stam verkregen door vier traditionele opdrachten te vervullen. Hij raakte een vijand aan zonder hem te doden (een zogenoemde coup), hij bemachtigde een wapen van de vijand en leidde een groep strijders. Wat wat was de vierde opdracht?
 
  - Antwoord: Het stelen van paarden
  - Uitleg: De man op de foto is de dit voorjaar overleden oorlogsveteraan en Crowe-stamhoofd Joseph Medicine Crow-High Bird. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij als verkenner in de 103rd Infantry Division. Tijdens gevechten droeg hij oorlogskleuren op zijn lijf en een heilige adelaarsveer onder zijn helm. Hij volbracht alle opdrachten om oorlogsleider te worden, waarvan de vierde het stelen van paarden van de vijand was. Hij zou vijftig paarden van een SS-bataljon gestolen hebben.
 
4. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden Braziliaanse arbeiders in de Amazonejungle gedumpt om dag in dag uit latex te tappen voor de geallieerde oorlogsindustrie. Hoe werden zij ook wel genoemd?
  - Antwoord: Rubbersoldaten
  - Uitleg: Deze arbeiders werden rubbersoldaten genoemd, ‘soldados da borracha’ in het Portugees. Zij werden gerekruteerd door de ‘Speciale Dienst ter Mobilisatie van Arbeiders voor de Amazone’, soms op vrijwillige basis, maar het gebeurde ook dat hele families gedwongen werden dienst te nemen. Vanaf 1942 werden naar schatting 60.000 van hen getransporteerd naar het hart van de jungle, waar velen omkwamen door ziekten of aanvallen van wilde dieren en inheemse stammen. Erkenning voor hun inzet volgde pas in 1988, toen ze een veteranenpensioen toegewezen kregen
 
5. Welke operatie werd niet uitgevoerd door de geallieerden?
  - Antwoord: Operatie Roundup
  - Uitleg: Operatie Roundup was een niet-uitgevoerd plan van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog voor een offensief op het Noord-Franse vasteland in het voorjaar van 1943. Men concludeerde dat het plan niet haalbaar was. Vanwege de beperkte scheepsruimte konden slechts negen divisies worden getransporteerd. Bovendien waren de weersomstandigheden niet gunstig met als bijkomend probleem dat versterkingen niet op tijd zouden kunnen aankomen.
 
6. Welke betekenis had de hieronder afgebeelde ster, bestaande uit een gele en paarse driehoek, in de naziconcentratiekampen?
 
  - Antwoord: Joodse Jehovagetuige
  - Uitleg: De gele driehoek geeft aan dat het om een Joods iemand gaat, de paarse driehoek was voor een Jehovagetuige (Bibelforscher in het Duits). Alhoewel de combinatie van deze twee geloofsbelijdenissen onmogelijk lijkt, werden bepaalde gevangenen toch op deze wijze geclassificeerd. Binnen deze categorie ging het om Jehova's getuigen van oorspronkelijk Joodse afkomst, die volgens de Neurenberger Wetten van 1935 raciaal werden beschouwd als Joden, ondanks dat ze het Joodse geloof niet meer aanhingen.
 
7. Alle drie de mannen op de onderstaande foto’s verkregen als eerste Afro-Amerikaan een bepaalde benoeming/promotie of onderscheiding in de Amerikaanse strijdkrachten. Welke van de onderstaande antwoorden past bij geen van deze personen?
 
  - Antwoord: Eerste Afro-Afrikaanse gezagvoerder van een B-24
  - Uitleg: Afgebeeld zijn met de klok mee: Benjamin O. Davis Sr., de eerste Afro-Amerikaanse generaal in het Amerikaanse leger, Doris Miller, de eerste Afro-Amerikaanse ontvanger van het Navy Cross en Frederick C. Branch, de eerste Afro-Amerikaanse officier in het United States Marine Corps.
 
8. Op welke datum werd de Arubaans-Nederlandse verzetsstrijder Boy Ecury gearresteerd door de Sicherheidsdienst?
  - Antwoord: 5 november 1944
  - Uitleg: Op zondag 5 november 1944, nadat hij de hoogmis in de H. Elisabethparochie had bezocht, werd Boy Ecury in Rotterdam gearresteerd, vlak voor het gebouw van de Sicherheitsdienst (SD). Hij hield zich bezig met o.a. aanslagen, sabotage, onderduiken en acties in de Knokploegen. Op 6 november 1944 werd hij geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte.
 
9. Welk type pistool staat hieronder afgebeeld?
 
  - Antwoord: Sauer Modell 38H
  - Uitleg: Het pistool op de foto is Sauers Modell 38H, een klein Kaliber 7.65mm. Het uit Duitsland afkomstige wapen werd in 1938 ontwikkeld door de fabriek Sauer und Sohn GmbH. Hoewel het oorspronkelijk bedoeld was voor de commerciële markt werd het na het uitbreken van de oorlog vooral gebruikt door verschillende nazi-Duitse politiediensten.
 
10. Tijdens de Tweede Wereldoorlog paste de Verenigde Staten in de Pacific de tactiek toe van ‘Island hopping’. Door middel van verschillende landingen op door de Japanners bezette eilanden werd het Keizerrijk teruggedrongen. In relatie tot één van deze gevechten sprak de Amerikaanse admiraal Chester W. Nimitz de volgende woorden: "Onder de Amerikanen die dienden op …, was buitengewone moed een algemene deugd." Over welke slag sprak de marine-leider?
  - Antwoord: De slag om Iwo Jima
  - Uitleg: Chester W. Nimitz sprak deze woorden uit over de slag om Iwo Jima. Deze Amerikaanse landingsoperatie op het eiland Iwo Jima in de Grote Oceaan vond plaats in februari 1945. Het doel was om Iwo Jima, dat drie vliegvelden telde en zich op 1250 meter van Tokio bevindt, te gebruiken als basis voor (lucht)aanvallen op Japan. Het lukte de Amerikanen in maart om het eiland te veroveren, waarna het benut werd als 'springplank' naar het Japanse vasteland. "Among the men who fought on Iwo Jima, uncommon valor was a common virtue", zo luidden de woorden van Nimitz.
 
11. Het Duitse Zesde Leger, onder leiding van generaal Walter von Reichenau, beleefde een van zijn hoogtepunten met de overwinning op het Belgisch Leger tijdens de Achttiendaagse Veldtocht in mei 1940. Maar wie ondertekende, naast von Reichenau, de Belgische onvoorwaardelijke overgave?
  - Antwoord: Generaal majoor Jules Derousseaux
  - Uitleg: Jules Derousseaux ondertekende op 28 mei 1940 in het kasteel van Anvaing, op bevel van Koning Leopold III, de onvoorwaardelijke overgave.
 
12. Twee mannen hebben in een sloep zeventig dagen overleefd op koekjes, zeewier en vliegende vissen en zelfs de vloeistof het kompas opgedronken. Na een tocht van 4.500 kilometer en het verlies van vijf kameraden spoelde men, meer dood dan levend, aan op het eiland Eleuthera. Van welk schip waren zij de overlevenden?
  - Antwoord: SS Anglo Saxon
  - Uitleg: De twee mannen, Roy Widdicombe en Robert S. Tapscott, waren opvarenden van SS Anglo Saxon. Het Britse transportschip werd op 21 augustus 1940 tot zinken gebracht door de Duitse hulpkruiser Widder. De twee overleefden dan wel op het nippertje, maar niet zonder gevolgen. Roy Widdcombe werd later een tweede keer, op 17 februari 1941, getorpedeerd met dodelijke afloop en Robert S. Tapscott pleegde 20 jaar later zelfmoord, lijdend aan PTSD, posttraumatische stressstoornis.
 
13. Tijdens het naoorlogse Bergen-Belsen-proces werd een naziarts gevraagd hoe hij zijn daden kon verenigen met zijn ethische verplichtingen als arts. Hij vergeleek de Joden in zijn verklaring met een ontstoken orgaan in het menselijk lichaam, dat ook verwijderd moest worden. Wat is de naam van deze arts?
  - Antwoord: Fritz Klein
  - Uitleg: Het was de Roemeens-Duits naziarts Fritz Klein die deze vergelijking maakte. Hij begon op 15 december 1943 als arts in het vrouwenkamp van Auschwitz-Birkenau. Hierna werkte hij als arts in het zigeunerkamp. Hij was betrokken bij diverse ‘Selektionen’ bij de aankomst van gevangenen. Hij werd in december 1944 overgeplaatst naar het concentratiekamp Neuengamme en vervolgens in januari 1945 naar Bergen-Belsen. Hier werd hij bij de bevrijding van het kamp in april 1945 gevangen genomen door de Britten. Gedurende het proces werd hem de vraag gesteld hoe hij zijn acties kon verenigen met zijn ethische verplichtingen als een arts, waarop hij verklaarde: "Mijn eed van Hippocrates draagt me op een ontstoken appendix uit het menselijk lichaam te snijden. De Joden zijn de ontstoken appendix [wormvormig aanhangsel] van de mensheid. Dat is waarom ik ze uitsnij." Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot de strop. De terechtstelling werd in de gevangenis van Hamelen uitgevoerd door de Britse beul Albert Pierrepoint.
 
14. Deze SS-divisie bestond uit moordenaars, verkrachters, plunderaars, voormalige concentratiekampgevangenen, stropers, ex-gevangen en gestrafte SS'ers. Welke insigne hoort bij deze eenheid?
 
  - Antwoord: Embleem A
  - Uitleg: De bedoelde eenheid is de 36. Waffen-Grenadier-Division der SS onder bevel van SS-Oberführer Oskar Dirlewanger. Deze SS-divisie was berucht en gevreesd. De lijst van oorlogsmisdaden en zinloze moorden op onschuldige slachtoffers is groot en omvat de vernietiging van het getto van Warschau en het neerslaan van de Hongaarse en Slovaakse opstand.
 
15. De Oostenrijkse componist op onderstaande foto werd op 15 september 1945 per vergissing neergeschoten door een Amerikaanse militair. Waar was hij mee bezig op het moment van zijn dood?
 
  - Antwoord: Het roken van een sigaar op de veranda
  - Uitleg: De man op de foto is de Oostenrijkse componist Anton Friedrich Webern. Zijn ongelukkige en onnatuurlijke dood is befaamd. Om zijn kleinkinderen niet te storen stond hij een sigaar te roken op de veranda van het huis van zijn dochter in Mitterill. Daar werd hij per abuis doodgeschoten door de Amerikaanse legerkok Raymond Norwood, die betrokken was bij de arrestatie van Webers schoonzoon, een voormalige SS’er die verdacht werd van zwarte handel. De Amerikaan was zo aangedaan door zijn fatale fout dat hij bij terugkeer in Amerika opgenomen werd in een psychiatrische kliniek. Vijf jaar later pleegde hij zelfmoord.
 
16. De hieronder weergegeven advertentie is van een Duits bedrijf dat ook een vestiging in Nederland had. Het verhandelde een middel om zelf jam mee te maken. Door wie werd deze Nederlandse vestiging in 1933 opgericht en geleid?
 
  - Antwoord: Otto Frank
  - Uitleg: De Nederlandsche Opekta Maatschappij N.V., later Opekta Beheer B.V., was een filiaal van het Duitse Opekta GmbH uit Keulen. Tot zijn pensioen in 1953 werd het bedrijf geleid door Otto Frank, de vader van Anne en Margot Frank. Tijdens zijn onderduikperiode ging het bedrijf verder onder de naam N.V. Handelsvereeniging Gies & Co, vernoemd naar werkneemster Miep Gies. Franks boekhouder Johannes Kleiman zette het bedrijf voort tot 1959.
 
17. Hieronder afgebeeld is een baton die toebehoord aan een hoge onderscheiding uit de Tweede Wereldoorlog. Welke van de onderstaande uitspraken heeft geen betrekking op deze onderscheiding?
 
  - Antwoord: Leonid Brezhnev ontving de onderscheiding postuum
  - Uitleg: Deze baton behoort toe aan de Orde van de Overwinning uit de Sovjet-Unie. Het is een van de zeldzaamste onderscheidingen, omdat de orde zo zelden is verleend. Ze werd ingesteld op 8 november 1943 door het Praesidium van de Opperste Sovjet van de Sovjet-Unie. Ze werd alleen aan generaals en maarschalken van de Sovjet-Unie en opperbevelhebbers van geallieerde naties verleend. Dwight Eisenhower is één van de ontvangers, evenals de laatste koning van Roemenië, Michaël I, de laatste nog levende ontvanger. Leonid Brezhnev kende als leider van de Sovjet-Unie in 1978 de onderscheiding aan zichzelf toe, maar die werd hem in 1989 postuum ontnomen omdat hij niet aan de voorwaarden voldeed.
 
18. Uit welk land komt de medium tank op onderstaande foto?
 
  - Antwoord: Argentinië
  - Uitleg: De tank op de foto is de Nahuel DL 43, een Argentijnse medium tank uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat Argentinië tot 1944 een goede relatie had met nazi-Duitsland wilden de geallieerde landen geen oorlogsmateriaal verkopen aan Argentinië. Daarom werd besloten een eigen tank te ontwikkelen. Het eerste prototype werd gebouwd in 1944 en was sterk geïnspireerd op de Amerikaanse Sherman.
 
19. Waar bevindt zich het oorlogsmonument dat op de onderstaande foto staat afgebeeld?
 
  - Antwoord: Brussel
  - Uitleg: Het monument is het Belgisch Nationaal Infanteriemonument. Dit monument, ontworpen door beeldhouwer Edouard Vereycken (1893-1967), werd onthuld op 5 mei 1935. Later is dit ook een nationaal herdenkingsmonument geworden voor de Tweede Wereldoorlog
 
20. Op welke van de onderstaande afbeeldingen is een Halifax Mk I te zien?
 
  - Antwoord: Afbeelding A
  - Uitleg: Afbeelding A toont een Halifax Mk I. De eerste Halifax Mk I kwam in november 1940 in dienst bij RAF No. 35 Squadron. De eerste operationele missie, een nachtelijke aanval op Le Havre, werd door dit squadron uitgevoerd in de nacht van 11 op 12 maart 1941. Het toestel werd door de bemanningen vanaf het eerste moment hoog gewaardeerd. Het was gemakkelijk te besturen en te onderhouden. Rond het voorjaar van 1942 waren niet minder dan twaalf squadrons met dit toestel uitgerust. B toont een Lancaster B I, C een Hudson Mk II en D een Bristol Blenheim Mk V.
 
21. Van welke rang wordt op de afbeelding de kraagspiegel weergegeven?
 
  - Antwoord: Rottenfuhrer
  - Uitleg: De kraagspiegel is van de rang Rottenfuhrer (korporaal 1ste klas). De rang van Rottenführer werd gebruikt door verschillende nazi-paramilitaire groepen, waaronder de Sturmabteilung (SA) en de Schutzstaffel (SS) en was hoger in de rang dan Sturmmann.
 
22. Hieronder afgebeeld is een jeugdfoto van een veelvuldig gedecoreerde maarschalk van de Sovjet-Unie. Stelling I: Hij was betrokken bij de verdediging van Leningrad, Moskou en Stalingrad en de verovering van Königsberg. Stelling II Mislukkingen in zijn militaire carrière waren de onsuccesvolle eliminatie van de ‘zak van Demjansk’ in april 1942 en de Tweede Slag om Kharkov, het gefaalde Sovjettegenoffensief in mei 1942.
 
  - Antwoord: Beide stellingen zijn juist
  - Uitleg: De jeugdfoto is van Aleksandr Michailovitsj Vasilevski (1895-1977). Hij was generaal en maarschalk in het Rode Leger en van 1943 tot 1947 chef van de generale staf. Van 1949 tot 1953 (dood van Stalin) was hij minister van defensie. De maarschalk werd tientallen malen gedecoreerd; zo was hij achtmaal drager van de Leninorde en tweemaal Held van de Sovjet-Unie. Beide stellingen over hem zijn juist.
 
23. Wat hebben de hieronder afgebeelde Rotterdamse monumenten met elkaar gemeen?
 
  - Antwoord: Ze herinneren aan de fusillade van 20 verzetsmensen
  - Uitleg: Te zien zijn met de klok mee: ‘II Grande Miracolo’ van Marino Marini, ‘Treurende Vrouw’ van Cor van Kralingen en een zwerfkei met de namen van 20 verzetsmensen. De monumenten bevinden zich vlak bij elkaar en herdenken twintig Nederlandse verzetsmensen die op 12 maart 1945 werden gefusilleerd aan de Goereesestraat in Rotterdam-Zuid door de Duitse bezetter. Nog eens 20 mannen werden gefusilleerd op het Hofplein in het centrum van Rotterdam. Ook hier staat een monument ter nagedachtenis voor die gebeurtenis.
 
24. Uit welk land is het onderstaande embleem afkomstig?
 
  - Antwoord: Verenigde Staten
  - Uitleg: Het embleem behoort toe aan de United States Army Air Forces (USAAF). Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog de luchtmachtafdeling van de Verenigde Staten. Ze was de directe voorloper van de United States Air Force. In 1944 telde de USAAF op het hoogtepunt 2,4 miljoen manschappen, 80.000 vliegtuigen en 783 vliegvelden.
 
25. Van welke prominente nazi was de jonge vrouw op de foto in de late jaren twintig van de vorige eeuw de minnares?
 
  - Antwoord: Adolf Hitler
  - Uitleg: De vrouw op de foto is Maria Reiter, ook bekend als Mimi of Mitzi. Zij was eind jaren twintig van de vorige eeuw de minnares van Adolf Hitler. Ze overleefde de oorlog en verteld in 1959 haar exclusieve verhaal aan het Duitse tijdschrift Stern.
 

 

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2017
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.