<<< Terug

1 mei 1940
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- Noorse troepen capituleren bij Lillehammer in Noorwegen.
Nederland en BelgiŽ
- In mei wordt in New York het Nederlandse Scheepvaartcomitť gevormd.
Politiek
- De Amerikaanse president Roosevelt stuurt Mussolini een boodschap waarin hij waarschuwt tegen deelname van ItaliŽ aan de oorlog aan de kant van Duitsland.
2 mei 1940
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- De geallieerden verlaten hun landingshavens in Zuid- en Midden-Noorwegen.
- De Noorse koning Haakon vlucht met zijn familie via de haven van Molde naar Groot-BrittanniŽ.
- De Duitsers zijn genaderd tot Andalsnes in Noorwegen. De geallieerde troepen ontruimen Namsos.
3 mei 1940
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- De geallieerden ontruimen de linie bij de Noorse stad Steinkjer en vragen een wapenstilstand aan bij het Duitse opperbevel.
Nederland en BelgiŽ
- In Nederland worden 21 NSB'ers fascisten en communisten gearresteerd. Zij worden geÔnterneerd in het kamp Ooltgensplaat op Overflakkee.
5 mei 1940
Militair-Maritiem
- Duitse vliegtuigen brengen 3 torpedobootjagers tot zinken, die het evacuatiekonvooi vanuit Noorwegen begeleiden.
Politiek
- In Londen wordt een Noorse regering in ballingschap gevormd o.l.v. premier Johan Nygaardsvold.
8 mei 1940
Militair-AziŽ
- Japanse troepen doorbreken de Chinese verdedigingslinie Hoebei-Henan.
9 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- 's Avonds om kwart voor negen laat het algemeen hoofdkwartier een algemeen waarschuwingstelegram uitgaan, dat echter niet overal, onder meer bij de Moerdijkbruggen, wordt ontvangen.
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- Britse troepen landen in IJsland om het eiland te beschermen.
- Hitler kondigt amnestie af voor Noorse krijgsgevangenen.
Overige
- De Belgisch militair attachť in Berlijn waarschuwt de regering voor een op handen zijnde Duitse inval.
- De Nederlandse militair attache in Berlijn, maj. G.J. Sas waarschuwt de regering voor een op handen zijnde Duitse inval.
10 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen trekken in de vroege ochtend Nederland, BelgiŽ, Luxemburg en Frankrijk binnen.
- Duitse parachutisten landen bij bruggen nabij Rotterdam, Dordrecht, de Moerdijk en bovenop het Belgische Fort Eben-Emael. Tevens landen zij nabij Nederlandse vliegvelden.
- Franse en Britse troepen steken de Frans-Belgische grens over.
- Felle gevechten worden gemeld aan de IJssel- en Grebbelinie. De Maas- en Peelstelling wordt aangevallen.
- De Luftwaffe bombardeert de steden Brussel, Antwerpen, Calais, Duinkerken en Boulogne.
Nederland en BelgiŽ
- De Nederlandse regering interneert Duitsers en NSB'ers en kondigt de staat van beleg af in Nederlands IndiŽ.
Politiek
- De Belgische Koning Leopold veroordeelt de Duitse inval. Het parlement aanvaardt een wet die ambtenaren in staat stelt de overheid te vertegenwoordigen.
- De Britse premier Neville Chamberlain treedt af en wordt opgevolgd door Winston Churchill.
- Koningin Wilhelmina veroordeelt de Duitse inval, minister van Kleffens reist naar Londen met de vraag om hulp.
11 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen omsingelen Luik. Het fort Eben-Emael geeft zich over en diverse Belgische steden worden gebombardeerd.
Politiek
- Churchill formeert een oorlogskabinet en geeft de luchtmacht toestemming voor bombardementen op Duitsland.
12 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Breda (de noordelijkste punt van de Franse verdedigingslinie) wordt geŽvacueerd; ca 50.000 burgers verlaten de stad en gaan op weg naar Antwerpen.
- Duitse troepen bezetten de Franse stad Sedan, steken het Albertkanaal bij Luik over en bereiken bij Dinant de Maas.
- Samenkomst te Cateau van koning Leopold, Daladier en afgevaardigden van de Belgische, Franse en Engelse generale staven. Koning Leopold wordt onder geallieerd opperbevel geplaatst.
Nederland en BelgiŽ
- Prinses Juliana, Prins Bernhard en hun twee dochters vertrekken naar Engeland.
13 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Het Duitse leger neemt Luik en Dinant in en steekt op verschillende plaatsen de Maas over.
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- Britse troepen landen nabij Narvik (Noorwegen).
Politiek
- Churchill stelt zijn nieuwe regering voor en belooft de Britten zwaar werk, bloed, zweet en tranen.
- Koningin Wilhelmina wijkt op advies van de regering uit naar Engeland, later op de dag volgt de regering.
14 mei 1940
Nederland en BelgiŽ
- Rotterdam wordt zwaar gebombardeerd.
- Onderhoud van premier Pierlot met koning Leopold. De koning weigert de Belgische troepen naar Frankrijk terug te trekken.
15 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- In Rijsoord (Nederland) wordt om 11.00 uur de capitulatie van het Nederlandse leger getekend.
- De Duitse pantsertroepen breken door bij Sedan.
15 mei 1940 - 18 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Gevechten van Nederlandse, Franse en Belgische troepen in Zeeland.
16 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Het Britse expeditie leger trekt zich terug ten westen van Brussel.
- Het Franse 9de leger wordt op de vlucht gedreven tussen de Sambre en de Maas; generaal Giraud wordt bij La Capelle gevangengenomen.
Nederland en BelgiŽ
- De eerste persconferentie in Nederland, die plaats vindt onder toezicht van de Presseabteilung van de Hauptabteilung Volksaufklšrung und Propaganda. Dit vormt het begin van de gelijkschakeling van de Nederlandse pers.
Politiek
- De Belgische regering vestigt zich in Oostende.
- De Franse regering maakt bekend dat zij Parijs niet zal verlaten.
17 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Hitler beveelt Generaal der Pantsertroepen Guderian zijn te snelle opmars te staken, zodat de infanterie deze kan inhalen.
- Dagorder van de Franse generaal Gamelin: "Het lot van het vaderland staat op het spel".
- Het Belgische leger verlaat de linie Antwerpen-Leuven. Duitse troepen trekken Brussel binnen.
18 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen bezetten Antwerpen.
- Om 18.00 uur wordt Brussel aan de Duitse militairen gegeven.
- St. Quentin en Cambrai zijn in Duitse handen.
- Duitse troepen steken de Sambre over en bereiken Amiens.
Politiek
- Het Belgische kabinet besluit het land te verlaten, de Belgische koning Leopold besluit te blijven met 4 ministers, waaronder Pierlot, Spaak en Denis.
- In Frankrijk wordt maarschalk Petain tot vice-premier benoemd.
19 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Generaal Gamelin wordt als opperbevelhebber van de Franse troepen vervangen door Generaal Weygand.
- Een tankaanval onder leiding van generaal De Gaulle tegen troepen van generaal Guderian over de rivier de Serre mislukt.
Politiek
- Arthur Seyss-Inquart wordt benoemd tot Rijksminister van het bezette Nederland.
- Ontmoeting van Lord Gort, bevelhebber van de B.E.F., met generaal Billote. Deze bespreking van de situatie doet het Britse War Office overwegen de B.E.F. naar Groot-BrittanniŽ te evacueren.
20 mei 1940
Holocaust
- Concentratiekamp Auschwitz wordt in gebruik genomen als gevangenkamp voor Russische en Poolse verzetslieden.
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen nemen de plaatsen Atrecht, Laon en Amiens in, verkenningseenheden bereiken Abbťville.
- Het Belgische leger trekt zich terug achter de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen.
Nederland en BelgiŽ
- De Belgische Verdinaso leider Joris van Severen wordt in Abbťville samen met 21 andere politieke gevangenen vermoord door Franse soldaten.
21 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen staan op 100 km van Parijs en hebben bijna de Franse kust bereikt. De evacuatie van Parijzenaars komt op gang.
- Te Ieper houden koning Leopold, lord Gort en generaal Weygand een conferentie om de situatie te bespreken.
- Een geallieerd offensief in zuidelijke richting vanuit Arras mislukt. Arras wordt door de Duitsers ingenomen.
22 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- De Duitse pantserdivisies o.l.v. Heinz Guderian bereiken de buitenwijken van Boulogne en Calais.
- Een Frans tegenoffensief bij Kamerijk mislukt.
- Churchill bezoekt generaal Weygand in Vincennes. Het Belgische leger zal zich achter de IJzer terugtrekken.
Politiek
- De Duitse ambassadeur in Tokio, Eugen Ott laat de Japanse minister van buitenlandse zaken weten dat Duitsland niet is geÔnteresseerd in Nederlands IndiŽ.
23 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Belgische troepen ontruimen Gent.
- Duitse vliegtuigen bombarderen de havens Duinkerken en Dover.
- Britse troepen ontruimen de Franse stad Atrecht.
- Lord Gort, bevelhebber van de B.E.F., dringt aan op evacuatie. De Engelse troepen trekken zich terug van het front bij Arras.
24 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- In Parijs wordt bekendgemaakt dat de Belgische kunstschatten het land zijn uitgesmokkeld tijdens de Duitse invasie.
- Duitse troepen nemen de havenstad Calais in.
- Het Belgische leger trekt zich terug achter de Leie en het afleidingskanaal van de Leie.
- Hitler beveelt de pantsertroepen van generaal Guderian, die op het punt staat naar Duinkerken op te trekken halt te houden. Het gevecht in dat gebied moet aan de Luftwaffe worden overgelaten.
- Koning Leopold heeft een onderhoud met de ministers Pierlot, Spaak en Denis over de onhoudbare militaire situatie.
Overige
- Het hoofd van het Nederlandse Departement van Sociale Zaken, Arend Scholtens, laat de gemeentebesturen weten, dat een werkloze, die arbeid in Duitsland weigert, geen steun meer ontvangt.
Politiek
- Koning Leopold meldt dat hij het lot van de Belgische troepen zal delen, wat er ook gebeurt.
25 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen nemen Boulogne-sur-Mer in.
26 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- De Britse generaal Lord John Gort krijgt bevel om het Britse Expeditieleger terug te trekken op Het Kanaal, operatie Dynamo (evacuatie van Duinkerken is begonnen). Hitler geeft bevel de tankaanval op Duinkerken te hervatten.
- Calais valt in Duitse handen.
Politiek
- De Belgische premier Hubert Pierlot vertrekt met 2 ministers naar Parijs via Groot-BrittanniŽ.
27 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Op het strand van Duinkerken stromen ongeveer 338.000 geallieerde soldaten samen om te worden geŽvacueerd. De Duitse Luftwaffe gooit Duinkerken in puin en beschiet de evacuatie schepen.
Overige
- De Nederlandse generaal Winkelman verbiedt de secretaris-generaal van Defensie, C. Ringeling en de directeur van Hoogovens om militaire inspanningen te leveren voor Duitsland.
27 mei 1940 - 7 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Operation Dynamo: de evacuatie uit Duinkerken van de B.E.F.
28 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Aan de Britse kust verzamelen zich ongeveer 850 schepen om het ingesloten leger bij Duinkerken te evacueren.
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- Britse, Franse, Noorse en Poolse troepen verdrijven de Duitsers uit Narvik (Noorwegen).
Politiek
- De Belgische koning Leopold III ondertekent de capitulatie van het Belgische leger
- De Belgische regering Pierlot die te Poitiers (Frankrijk) bij elkaar is, geeft aan de strijd te willen voortzetten en neemt de uitvoerende macht over van Koning Leopold III.
29 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen bezetten de Franse kust op een strook bij Duinkerken na.
Nederland en BelgiŽ
- Dr. Arthur Seyss-Inquart, Reichskommissar fŁr die besetzten Niederlšndische Gebiete, houdt in de Ridderzaal in Den Haag zijn installatierede: "Eerbiediging van de rechten van het Nederlandse bevolking".
30 mei 1940
Politiek
- Mussolini laat Hitler weten dat ItaliŽ aan de oorlog zal deelnemen.
31 mei 1940
Militair-Europa-Westfront
- Generaal Alexander von Falkenhausen wordt benoemd tot bevelhebber van de Duitse troepen in BelgiŽ, Noord-Frankrijk en Luxemburg.
Politiek
- Uitgeweken Belgische parlementsleden in Limoges verklaren de capitulatie van Koning Leopold als zijnde onwettig.
- President Roosevelt maakt het million-dollar-defensieprogramma bekend.

<<< vorige maand | volgende maand >>>

Alles
Holocaust
Militair-Afrika
Militair-AziŽ
Militair-Balkan
Militair-Europa-Middellandse Zee
Militair-Europa-Westfront
Militair-Maritiem
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
Nederland en BelgiŽ
Overige
Politiek
 
   
  Zoeken op:
 
 
   

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.