<<< Terug

1 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Lille geeft zich over.
- Hitler landt in Brussel voor een bezoek aan Belgie en Frankrijk. Op vliegveld Brussel EvŤre wordt hij verwelkomd door Von Bock, Von Brauchitsch, Kesselring, Von KŁchler en Von Reichenau.
Nederland en BelgiŽ
- In juni verklaart Staf de Clercq, leider van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond), in een nota aan de Duitsers, zich bereid tot samenwerking.
- Joden mogen in Nederland geen functies bij de luchtbeschermingsdiensten meer vervullen.
1 juni 1940 - 31 augustus 1940
Holocaust
- De Duitsers maken plannen om de joden naar Madagascar te evacueren.
3 juni 1940
Overige
- Parijs wordt door de Duitsers gebombardeerd.
4 juni 1940
Holocaust
- Het KL Neuengamme wordt een zelfstandig Konzentrationslager.
Militair-Europa-Westfront
- Operation Dynamo is voltooid. Uit Duinkerken worden 338.226 man geŽvacueerd, hieronder ongeveer 100.000 man uit andere landen, voornamelijk Frankrijk. Ongeveer 250 schepen gaan verloren. De Duitsers verliezen 150 vliegtuigen; de Britten 106. General-major Harold Alexander verlaat als laatste soldaat Duinkerken.
Nederland en BelgiŽ
- In Den Haag overleggen vertegenwoordigers van de Nederlandse metaalindustrie met Freiherr von Schrotter, RŁstungsinspektor der deutschen Wehrmacht over samenwerking met de Duitse bezetter.
Politiek
- Churchill houdt een redevoering met als thema "We shall fight on the beaches"
4 juni 1940 - 8 juni 1940
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- Evacuatie van geallieerde troepen uit Noorwegen.
5 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Begin van Fall Rot, het tweede Duitse offensief in Frankrijk.
Nederland en BelgiŽ
- ir A.A. Mussert legt zijn eerste bezoek af aan Seyss-Inquart. Deze spoort Mussert aan de NSB te versterken en mee te helpen de Nederlandse bevolking voor het Nationaal-socialisme te winnen.
6 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Generaal Rommel breekt bij Amiens door het Somme-front.
Nederland en BelgiŽ
- Nederland. Koffie en thee vallen onder de distributie.
- De minister van Defensie in Londen wordt bij Koninklijk Besluit gemachtigd tot het opstellen van regels, op grond waarvan niet-dienstplichtige Nederlanders en Nederlandse onderdanen verplicht kunnen worden tot het verrichten van persoonlijke diensten bij of ten behoeve van de scheepvaart.
7 juni 1940
Nederland en BelgiŽ
- Als Beauftragte fŁr den Vierjahresplan verklaart GŲring dat Nederland in economisch opzicht niet beter of slechter dan Duitsland behandeld zal worden.
8 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Evacuatie van geallieerde troepen bij Narvik.
Militair-Maritiem
- De Duitse slagschepen Scharnhorst en Gneisenau brengen drie Britse koopvaardijschepen tot zinken alsmede het vliegdekschip H.M.S. Glorious en drie Britse torpedobootjagers.
Politiek
- Koning Haakon van Noorwegen vlucht vanuit TromsŲ met zijn regering naar Engeland.
9 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- De Duitsers bezetten Rouen.
- De Duitsers zetten het offensief langs het Aisne-front in.
Politiek
- Noorwegen capituleert.
10 juni 1940
Politiek
- ItaliŽ verklaart Groot-BritanniŽ en Frankrijk de oorlog. Canada verklaart ItaliŽ de oorlog.
11 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen bereiken Reims.
Politiek
- De Franse regering verlaat Parijs en vestigt zich in Tours.
- Churchill ontmoet Reynaud in Briare en vraagt hem de strijd voort te zetten.
- AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en de Unie van Zuid-Afrika verklaren ItaliŽ de oorlog.
12 juni 1940
Militair-Europa-Middellandse Zee
- Britse vliegtuigen bombarderen de Italiaanse basis in Tobruk in LibiŽ.
Politiek
- Spanje verklaart zich non-belligerent.
13 juni 1940
Politiek
- Parijs wordt tot open stad verklaard. De Franse regering besluit naar Bordeaux te vertrekken.
- Overleg tussen Churchill en Reynaud.
- President Roosevelt van de Verenigde Staten tekent een marinewet, die $1,3 miljard ter beschikking stelt voor verbeteringen. Na Churchill's verzoek om meer wapens worden meer wapens over de Oceaan gestuurd.
14 juni 1940
Militair-Europa-Middellandse Zee
- De Franse marine beschiet de havens van Genua en Vado in ItaliŽ.
Militair-Europa-Westfront
- De Duitsers bezetten Parijs en Le Havre.
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
- De Sovjet Unie bezet Estland, Letland, Litouwen, BessarabiŽ en Noord-Boekowina.
15 juni 1940
Holocaust
- In Parijs wordt het eerste joods hulpcommittee opgericht, het Comitť Amelot. Dit is een overkoepelende organisatie van diverse joodse welzijnsorganisaties.
Militair-Europa-Westfront
- De Duitsers steken de Rijn over en trekken Frankrijk binnen.
Politiek
- De Franse regering is in Bordeaux gevestigd.
15 juni 1940 - 25 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Evacuatie van de resterende geallieerde troepen in Frankrijk. Operation Gazelle breidt deze aktie uit tot de Golf van Biscaje.
16 juni 1940
Politiek
- Reynaud treedt af als Franse minister-president. Er wordt een nieuw kabinet gevormd met Maarschalk Petain als premier. De nieuwe Franse regering laat via Spanje bij Duitsland informeren naar voorwaarden voor een wapenstilstand.
17 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- De Duitsers bezetten de steden BesanÁon, Metz, Dyon en Orlťans.
- De Duitsers steken de Loire over.
Militair-Maritiem
- Het Britse troepentransportschip, het voormalige passagiersschip "Lancastria" wordt in de haven van St. Nazaire tot zinken gebracht door Duitse vliegtuigen. Meer dan 2500 opvarenden komen om het leven.
Nederland en BelgiŽ
- Nederland. Brood en bloem vallen onder de distributie.
Politiek
- Maarschalk Petain houdt een radiotoespraak waarin hij verklaart dat de strijd gestaakt moet worden. 's avonds houdt Churchill een radiotoespraak waarin hij verklaart dat Engeland de strijd alleen zal voortzetten.
18 juni 1940
Politiek
- Churchill houdt een rede voor het Lagerhuis: "This was their finest hour"
- Generaal Charles de Gaulle, leider van de Vrije Fransen, houdt vanuit Londen een radiotoespraak waarin hij ingaat op een voortzetting van de strijd, AppŤl du 18 Juin.
- In MŁnchen ontmoeten Hitler en Mussolini elkaar.
19 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- De Duitse regering deelt mee bereid te zijn de wapenstilstandsvoorwaarden aan Frankrijk te overhandigen.
- Cherbourg valt in Duitse handen.
20 juni 1940
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen bezetten Strassbourg, Brest en Tours.
Politiek
- President Roosevelt van de Verenigde Staten neemt twee anti-isolationistische republikeinen op in zijn regering: Henry Stimson wordt minister van oorlog en Frank Knox minister van marine.
22 juni 1940
Militair-Europa-Middellandse Zee
- De Italianen zetten hun eerste offensief aan het Alpen-front in.
Militair-Europa-Westfront
- In Rethondes (CompiŤgne) ondertekenen Frankrijk en Duitsland de wapenstilstandsovereenkomst. Deze wordt op 25 juni 01:35 van kracht.
Nederland en BelgiŽ
- Landdag van de NSB in Lunteren. De NSB betuigt solidariteit met Hitler.
Overige
- De Britten detecteren het Duitse met radio-golven werkende, geleide-systeem "Knickebein"
23 juni 1940
Nederland en BelgiŽ
- In Antwerpen richt Marcel Louette (alias Fidelio) de verzetsgroep de Witte Brigade op.
Overige
- Hitler bezoekt Parijs.
24 juni 1940
Militair-Europa-Middellandse Zee
- Italiaanse troepen bezetten Menton.
- Frankrijk en ItaliŽ komen een wapenstilstand overeen. Deze wordt 25 juni 01:35 van kracht.
25 juni 1940
Nederland en BelgiŽ
- Begin van samenwerking tussen de voornaamste Nederlandse protestantse kerkgenootschappen.
26 juni 1940
Politiek
- RoemeniŽ gaat akkoord met de Sovjet bezetting van BessarabiŽ en Noord-Bukovina, hoewel de Roemeense troepen het Rode Leger bij de grens proberen tegen te houden.
28 juni 1940
Politiek
- De Britse regering erkent generaal de Gaulle als leider van de Vrije Fransen.
29 juni 1940
Nederland en BelgiŽ
- Anjerdag: ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard vinden vooral in Den Haag Oranjegezinde demonstraties plaats.
30 juni 1940
Holocaust
- De OSE, een joodse organisatie voor hulp aan kinderen, wordt eind juni naar Montpellier verplaatst. Hier vandaan begint zij haar hulpacties voor zieken en kinderen te organiseren; zij zal vooral in de zomer van 1942 uitgroeien tot een belangrijke verzetsorganisatie, het circuit Garel.
Militair-Europa-Westfront
- Duitse troepen bezetten de Kanaal-eilanden Guernsey en Jersey.

<<< vorige maand | volgende maand >>>

Alles
Holocaust
Militair-Afrika
Militair-AziŽ
Militair-Balkan
Militair-Europa-Middellandse Zee
Militair-Europa-Westfront
Militair-Maritiem
Militair-Oostfront & ScandinaviŽ
Nederland en BelgiŽ
Overige
Politiek
 
   
  Zoeken op:
 
 
   

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.